• Het model
    Het model
  • Klanthistorie
    Klanthistorie Publish Incasso werkt vanuit uw Zeno_2 database. Hierdoor heeft Publish Incasso het unieke voordeel dat de gehele klanthistorie en -communicatie gebruikt kan worden in onze communicatie met uw debiteuren. Er hoeft geen data geïmporteerd dan wel geëxporteerd te worden, wat tijd en dus geld bespaart.
  • Het concept
    Het concept Een incassodienst specifiek voor uitgevers en gelieerde organisaties die werken met de applicatie Zeno_2 – dat is het idee.

Publish Incasso

In tijden van economische achteruitgang is het meer dan eens van belang om het debiteurenbeheer van uw organisatie op correcte wijze in te vullen. Wanneer betaaltermijnen overschreden worden, dient uw relatie hier op gewezen te worden. Deze benadering dient echter op een zodanige wijze ingevuld te worden dat uw relatie enerzijds voor betaling zorg draagt en anderzijds tevreden blijft over de verhouding die hij met uw organisatie heeft.

Specifiek voor de uitgeefsector is in 2011 een incassobureau opgericht dat vorderingen incasseert waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het behoud van uw relaties. Incasso op maat als het om de uitgeefsector gaat. Dat is het idee van Publish Incasso.

Het concept van Publish Incasso is uniek en gebaseerd op de gedachte dat incasso op maat slechts geleverd kan worden wanneer de positie van uw relatie gekend wordt. Anders dan andere incassobureaus werkt Publish Incasso hierdoor met uw eigen klantendatabase – uw Zeno_2 database.

Contact Info

Publish Incasso
Artemisweg 101
8239 DD Lelystad

Telefoon: 088- 6440622
info@publishincasso.nl

Het concept

Het concept van Publish Incasso is ontwikkeld in het jaar 2011 en is ontstaan uit de gedachte dat een incassobureau meer kan bieden dan slechts het innen van een individuele vordering.

Lees meer

Alle klanthistorie

Publish Incasso werkt vanuit de Zeno_2 database. Hierdoor heeft Publish Incasso het unieke voordeel dat de gehele klanthistorie en -communicatie gebruikt kan worden in ...

Lees meer

Het model

Elke uitgever die kiest voor het concept van Publish Incasso kan per titel een abonnement nemen bij Publish Incasso. De vaste kosten per titel bedragen € 45,00 per maand.

Lees meer